Home Bollywood Telugu Cinema Tamil Cinema Kannada Cinema Malayalam Cinema Marathi Cinema Gujarati Cinema Punjabi Cinema Web Series Biography Contact us

Dorohedoro TV Series (2020): Netflix Release Date, Cast, Wiki and MoreDorohedoro TV Series (2020): Netflix Release Date, Cast, Wiki and More

Dorohedoro is a Japanese Fantasy-Animation TV Series (2020). Dorohedoro TV Series is release on 28 May, 2020 on Netflix. Wataru Takagi, Reina Kondo and Kenyu Horiuchi are the main cast of Dorohedoro TV Series (2020).Dorohedoro (2020)

TV SeriesDorohedoro (2020)
LanguageJapanese
Release Date13 January 2020 (Japan)
Release Date28 May 2020 (Netflix)
CountryJapan
GenresAnimation, Action, Comedy, Fantasy, Horror
Main CastWataru Takagi, Reina Kondo, Kenyu Horiuchi

Dorohedoro Release Date

Dorohedoro TV Series is release on 28 May, 2020 on Netflix.

Dorohedoro Cast

Wataru Takagi
Reina Kondo
Kenyu Horiuchi
Yoshimasa Hosoya
Yu Kobayashi
Kengo Takanashi
Miyu Tomita
Toru Nara
Mitsuhiro Ichiki
Hisao Egawa
Soungdok
Mayu Udono
Anri Katsu
Shinichiro Miki
Hozumi Goda
Tetsu Inada
Takuma Terashima
Ryohei Kimura
Yuki Kaji