Home Bollywood Telugu Cinema Tamil Cinema Kannada Cinema Malayalam Cinema Marathi Cinema Gujarati Cinema Punjabi Cinema Web Series Biography Contact us

Well Intended Love Season 2 Chinese Drama (2020): Release Date, Cast, Wiki and MoreWell Intended Love Season 2 Chinese Drama (2020): Release Date, Cast, Wiki and More

Well Intended Love Season 2 is a Chinese Comedy-Romance Drama (2020). Well Intended Love Season 2 is release on 13 February, 2020. Simona Wang, Xu Kai Cheng, Ian Yi are the main cast of Well Intended Love Season 2 Chinese Drama (2020). Well Intended Love Season 2 is looking full of Comedy, Drama, Romance. Well Intended Love Season 2 is directed by Wu Qiang. More Details about Well Intended Love Season 2 are below.


Network: Tencent Video, Sohu TV

Drama: Well Intended Love Season 2 (2020)

Language: Mandarin

Release Date: 13 February 2020

Genres: Comedy, Drama, Romance

Country: China

Cast:

Simona Wang As Xia Lin
Xu Kai Cheng As Ling Yi Zhou
Ian Yi As Chu Yan
Liu Jia Xi As Jia Fei
Huang Qian Shuo As Wen Li
Sky Li As Fu Wei Ning
He Qian Ying As Tong Xiao You