Home Bollywood Telugu Cinema Tamil Cinema Kannada Cinema Malayalam Cinema Marathi Cinema Gujarati Cinema Punjabi Cinema Web Series Biography Contact us

Kachindo Gujarati Movie 2019Kachindo Gujarati Movie 2019
Movie Details :

Actors - Raj Jatania, Bhavwini Gandhi, Krupa Mishra, Mohsin Shaikh, Greeva Kansara

Producer - Urvish Parikh Co.Producer - Pradhyuman Patel, Amish Patel & Bhadrik Zaveri

Director - Urvish Parikh, Abdul Wahid Siddique

Executive Producer - Kamlesh Singala Writer

Choreography - Khushboo Rupareiliya